top of page

Laatste update 28 mei

 

12 januari
Verlenging lockdown tot  in ieder geval 9 februari

We hebben er voor gekozen om in deze lockdown vooralsnog geen online lessen aan te bieden. Gezien dit niet voor iedereen een passende en fijne vervanging voor de live lessen kon bieden. Ons seizoen zal verlengt worden tm in ieder geval 4 juli, om zo een deel van de lessen op deze manier te kunnen inhalen. Lessen die we niet hebben kunnen inhalen kunnen we eind van het seizoen restitutie voor aanbieden.

Extra mededeling - gezien de huidige lockdown zullen de korte cursussen op een ander moment starten. Zodra er meer bekend is over het einde van de lockdown gaan we naar onze planning kijken. En zullen geintreresserden informeren over nieuwe start data.


15 december

Sluiting van de studio van 15 december tm 19 januari
De nieuwe strenge lockdown betekend dat wij de studio in ieder geval van 15 december tm 19 januari zullen sluiten.
We houden leerlingen (en ouders van) op de hoogte van de ontwikkelingen.

18 november

De groepslessen voor volwassenen mogen weer doorgaan, met regelgeving zoals de situatie vanaf 15 oktober.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de oude situatie zoals deze was na 15 oktober. Zie hiervoor de update 15 oktober.

4 november

Dinsdag 3 november tijdens de persconferentie zijn er nieuwe strenge maatregelen aangekondigd.
Wij hebben contact gehad met de gemeente Haarlem, om een en ander na te gaan, zodat we met zekerheid dit bericht konden opstellen.

 

Vanaf vandaag tm in ieder geval 18 november geldt:


* De lessen voor kinderen tm 17 jaar mogen doorgaan. Met de geldende maatregelen zoals we die eerder hebben ingezet, hier zijn geen wijzigingen in (Zie de informatie onder update 15 oktober)

* Groepslessen voor volwassenen zijn niet meer toegestaan vanaf donderdag 5 november tm in ieder geval 18 november.
- We bevriezen deze lessen met de mogelijkheid om deze lessen in juni of juli in te halen. Is deze ruimte er niet, dan zoeken we naar een andere oplossing. Wanneer de financiële situatie van de studio het toelaat zou een oplossing op dat moment (eind seizoen in juni) ook restitutie van lessen kunnen zijn die geen doorgang hebben kunnen vinden.

* We hebben besloten om op dit moment geen online lessen aan te bieden ter vervanging van de lessen.

* Verlenging van de periode na 18 november is mogelijk. Net als mogelijke aanscherping van de maatregelingen voor de kinder- en jeugdlessen. We blijven de berichtgeving volgen en informeren jullie wanneer er wijzigingen zullen plaatsvinden.

Basis regels voor iedereen (link naar rivm) - klik hier

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown

Update 15 oktober

Naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober, een aantal aanvullende maatregelen.
We mogen open blijven, informatie vanaf de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).

 • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact* noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
   

*Afwijkend van bovenstaand nemen wij geen enkel risico en zijn al onze dans en ballet lessen met minimaal 1,5 meter afstand en zonder enige vorm van contact.

Volwassenen lessen - Mondkapjes advies

--> Er geldt nog geen mondkapjes plicht. Wel nemen wij het advies van de regering over om, bij binnenkomst en bij het verlaten van de studio voor volwassenen een mondkapje te dragen. Binnen in de danszaal mag deze af. Wanneer je het zelf prettig vindt mag je deze natuurlijk ook tijdens de les ophouden.

Peuterdans - onder ouder begeleiding - Mondkapje gewenst
--> Er geldt nog geen mondkapjes plicht. Toch vragen wij de ouder om tijdens deze les, waarbij peuter zich vrij door de ruimte beweegt, om een mondkapje te dragen. We willen geen enkel risico nemen en hopen op jullie begrip hiervoor.

Aanvullend: Protocol Balletstudio Kennemerland  (Please scroll down for the english version)

Hoofdpunten:

- Algemene richtlijnen van de studio

- Kinderen die met ouder begeleiding naar de studio komen

- Klachten? Hoe te handelen?

Algemeen

 • Thuis alvast omkleden in dans/ballet kleding, alleen een snel uit te trekken joggingpak of iets dergelijks over de kleding aan om mee naar de studio te komen,

 • Kleedkamer is gesloten, in de studio hebben we opberg dozen om jassen / schoenen / tassen in op te bergen.

 • Max. 5 min voor de start van de les aanwezig zijn

 • Dansschoenen/balletschoenen pas binnen in de studio aantrekken.

 • Thuis naar het toilet. We willen in de studio het toiletgebruik tot het minimale beperken.
  Na toiletgebruik goed je handen wassen, bij de daarvoor bestemde wasbak.

 • Was je handen voor de les en indien gewenst kan dit ook aan het einde van de les.

 • Binnen en buiten de studio 1,5 meter afstand van elkaar te houden. (Uitzondering kinderen en jongeren tot 18 jaar).

 • We willen iedereen vragen om rekening met elkaar te houden. Als een docent en/of een leerling aangeeft meer afstand te willen houden ga hier dan respectvol mee om en respecteer de keuze van de ander.

 • Onze studio heeft een nieuw ventilatiesysteem zodat er gedanst kan worden in een fijne goed geventileerde studio.

 • Oppervlakken, deurklinken en de barre worden extra vaak schoongemaakt.

Kinderen die onder begeleiding van ouders naar de studio komen

 • Ouders blijven buiten de steeg en de studio! 

 • Ouders begeleiden de kinderen tot de steeg. Het is niet langer toegestaan om mee te lopen tm in de steeg. Het is niet toegestaan om mee te komen naar binnen de studio in.

 • We hebben hulp ouders om jonge kinderen te helpen bij het omkleden.

 • Bij proeflessers mag 1 ouder mee naar binnen, deze volgt strikt de aanwijzingen van de docente op. Er mag dan de eerste 10 minuten van de les gekeken worden.

Brengen​ (max 5 minuten voor de les start)

 • Kinderen afzetten bij de groene poort deur in de steeg. Ouders mogen niet verder mee lopen. Kinderen lopen elfstandig naar de deur van de kleedkamer, waar zij door hulp moeders worden opgewacht.

 • DANSKLEDING AL AAN (tip: onesie) en graag MAKKELIJKE schoenen die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen (crocks/regenlaarzen?)

 • Kinderen tot 8 jaar mogen binnen IN de studio, onder toeziend oog van de docente rustig wachten tot hun les start.

 • Kinderen vanaf 8 jaar blijven zelfstandig in de kleedkamer wachten tot de les begint.  

Ophalen (wanneer de les eindigd, kom niet eerder!)

Ouders wachten buiten de steeg, aan de straat op hun kind.

 • We gebruiken de laatste 5 minuten van de les om kinderen alvast weer te laten omkleden zodat ze direct na het eindigen van de les door de ouder meegenomen kunnen worden. We hebben hierbij hulp ouders ingezet voor de groepen met kinderen tm 7 jaar (pre-ballet 3).

 • De kinderen wachten al aangekleed in het keukentje. Je hoeft alleen je hoofd even door de uitgang deur te steken om het kind te roepen. Er is op veel dagen een hulpouder en kinderen onder de 6 helpen elkaar.

Klachten? 

 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijf dan thuis. Ook bij twijfel en (nog) geen uitslag van een coronatest blijf je thuis.

 • Heeft een van je gezinsleden / medehuisgenioten klachten zoals bovenstaand omschreven? Blijf dan ook thuis.

 • Heb je klachten die gerelateerd kunnen zijn aan het Corona virus of ben je positief getest meld je dan af voor de les en stuur een mail naar lessen@balletstudiokennemerland.nl

 • Ben je ziek, positief getest of wacht je op de uitslag? Stuur dan een e-mail naar lessen@balletstudiokennemerland.nl
  In overleg met jou en het RIVM zal besloten worden wanneer je weer deel mag nemen aan de les. Wij volgen adviezen op die gegeven worden door het RIVM en zullen de maatregelen naleven die ons door het RIVM opgedragen worden.

 • Mocht je twijfelen of je wel of niet de les kunt volgen, stuur ook dan een e-mail naar lessen@balletstudiokennemerland.nl

 • Onze docenten zullen oplettender zijn tijdens de lessen, als leerlingen klachten vertonen zal contact opgenomen worden met de ouder/verzorger of word je (dringend) verzocht om naar huis te gaan.

 • Tijdens alle lessen proberen we fysiek contact zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Tot slot houden wij rekening met de huidige maatregelen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)
   

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig (voor en na de les)

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 • Geen handen schudden

Zodra er vervolgmaatregelen worden aangekondigd of er belangrijke wijzigingen toegepast gaan worden zullen we alle leden per e-mail op de hoogte houden.

 

 

ENGLISH

 • Please change clothes at home to keep time in the dressing room as short as possible.

 • Only put on dance shoes / ballet shoes inside the dressing room, this will prevent damage to your dancing shoes / ballet shoes and our dance floor

 • Go to the toilet at home. We want to limit toilet use to a minimum in the studio. Wash your hands thoroughly after using the toilet at the appropriate sink

 • Wash your hands before class and if desired, this can also be done at the end of the class

 • Parents stay outside with children from 6 years and older

 • Drop off the children at the front door, DANCE CLOTHES ALREADY ON (tip: onesie) and like EASY shoes that they can easily put on and take off themselves (crocks?). Waiting independently in the locker room for class to start. 

 • At trial lessons, 1 parent is allowed to enter.

 • Please be there max. 5 minutes before the start.

 • It is not mandatory to keep 1.5 meters distance inside the studio, we would like to ask everyone to take each other into account.

 • If a teacher and / or a student indicates that they would like to keep a distance of 1.5 meters, treat this with respect and respect the choice of the others.

 • It is mandatory to keep 1.5 meters apart outside the studio, this also applies in the dressing room.

 • We would like to ask everyone to be present in the studio a maximum of 5/10 minutes in advance.

 • If you have complaints such as a cold, cough, shortness of breath and / or fever, stay at home. You stay at home even in case of doubt and (yet) no result of a corona test.

 • If you have complaints that could be related to the Corona virus or if you have been tested positive, please sign out for the lesson and send an email to lessen@balletstudiokennemerland.nl

 • Are you sick, tested positive or are you waiting for the results? Send an email to lessen@balletstudiokennemerland.nl
  In consultation with you and the RIVM, it will be decided when you can take part in the class again. We follow the advice given by the RIVM and will comply with the measures that are assigned to us by the RIVM.

 • If you are unsure whether or not you can take the class, please also send an email to lessen@balletstudiokennemerland.nl

 • Our teachers will be more attentive during the lessons, if students show complaints, the parent / carer will be contacted or you will be (urgently) requested to go home. During all lessons we try to avoid physical contact as much as possible.
  Finally, we take into account the current measures of the RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

 • The most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus:
  * Wash your hands regularly (before and after class)
  * Cough and sneeze into the inside of your elbow
  * Use tissue paper
  * Don't shake hands As soon as follow-up measures are announced or important changes are going to be implemented, we will keep all members informed by email.

15  augustus 2020

Wij zijn de afgelopen tijd druk geweest met het klaarstomen van de studio volgens het basisprotocol danssector en de regels volgens het RIVM en willen proberen om een prettige danservaring te bieden aan kinderen van 3 jaar tot volwassenen van 90. 

 

Dit betekent geen grote plakbandvlakken maar subtiele stickertjes op de barre. 

We maken veel schoon en verwachten dat de kinderen bij binnenkomst en vertrek de handen wassen/desinfecteren. Verder hebben we een geweldig ventilatiesysteem. 

 

Er zullen dus dingen voor jullie en de kinderen anders gaan. 

 

Wat is er anders? Hoofdpunten:

 • De kleedkamer is in principe gesloten. Kom al omgekleed naar de les toe.

 • Balletpakjes lenen kan niet meer, schoentjes wel alleen voor de proeflesperiode 

 • Geen fietsen in het steegje plaatsen 

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst 

 • Ophalen en brengen 

 

Wij hanteren de regels volgens RIVM: 

 • Anderhalve meter afstand geldt niet voor kinderen onderling onder de 18 jaar 

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen of desinfecteer 

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 • Schud geen handen. 

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

 

Algemeen ophalen en brengen 

Verder hebben we een IN en UIT gang gecreëerd, een incheck deur (kleedkamer) en een uitcheckdeur: de deur in de ruimte van de glazen wand en keukentje. 

 

Kinderen van 7 jaar en ouder mogen ook geholpen worden met uitkleden maar kunnen het denk ik ook wel zelf, het is immers een kleine ruimte… 

Kinderen tot en met 6 jaar mogen geholpen worden met uit kleden in de kleedkamer en worden naar de balletzaal begeleid door de ouder, zit jouw 7 of 8 jarige in een groep met 6 jarigen dan mag zij/hij natuurlijk ook aan de zijkant in de zaal wachtenJ 

 

Ophalen is maximaal 5 minuten voordat dat de les is afgelopen, bij de uitcheckdeur, achter de glazen wand (keukentje) en halletje. 

 

We brengen nog signalering aan om het logischer te maken. 

 

 

Omkleden 

De leerling heeft de danskleding al aan, eventueel onder een onesie of iets anders makkelijks soepel kan uit bij aankomst en na afloop weer aan kan. Makkelijke buiten schoenen zoals slippers of (regen)laarzen.  

 

Aankomst: Kom maximaal vijf minuten voor aanvang. 

Kom vijf minuten voor aanvang en niet later. Ivm eventuele ouders die hun kind op komen halen. Vertrek meteen weer nadat het kind op haar of zijn plek is. Daarbij is er een verschil voor de kleintjes tot en met 6 jaar en de wat grotere kinderen vanaf 7 jaar.  

 

Kinderen tot en met 6 jaar 

Één ouder kan het kind ff snel helpen met de makkelijke kleding uitdoen en schoentjes aan, om hem of haar in de balletzaal af te leveren. De docent is dan nog les aan het geven, zachtjes dus... De kinderen wachten aan de zijkant ín de balletzaal totdat de les begint.  

 

Kinderen vanaf 7 jaar  

Één ouder brengt het kind naar de kleedkamer zij zullen daar omgekleed wachten totdat de docent hen komt halen. 

 

Vertel je je kind dat ze hun spullen mee de zaal in moeten nemen want ze komen niet meer in de kleedkamer, ze gaan er via een andere deur uit.  

 

Ophalen, maximaal 5 minuten voor afloop les 

Kom op het tijdstip dat de les afgelopen is. Niet eerder ajb, ivm kinderen die gebracht worden. Anders wordt het te druk. 

 

De kinderen komen eruit achter bij de glazen wand, bij het keukentje. 

Haal je kind op en vertrek zsm ivm met andere ouders die hun kind komen ophalen… 

 

De kinderen kunnen in de keuken achter de glazen wand opgehaald worden. 

 

Wat doen wij? 

Wij volgen het protocol danssector en het RIVM. Wij poetsen en ontsmetten goed en grondig en als jij of je kind niet fit is vragen we je thuis te blijven. 

 

Verder hebben ontzettend veel zin om weer te beginnen om jullie weer te zien of te ontmoeten! 

 

Als je vragen hebt mail of je wil het protocol danssector erop naslaan mail Joosje lessen@balletstudiokennenmerland.nl 

10 juli 2020

Vanaf maandag 24 augustus kan er weer gedanst worden!

Na een lange pauze en veel onzekerheid gooien we de deuren van onze studio weer open. Er is weer ruimte om te kiezen uit de diverse klassiek ballet en danslessen.

 

Wegens succes gaan we dit seizoen niet één maar twee moderne danslessen geven voor kinderen vanaf 11 jaar en ook de streetdancelessen van 12 jaar hebben we uitgebreid!

 

Kortom: wij zijn er klaar voor, de lessen voorbereid en de aanvragen voor de korte cursus peuterdans en kleuterballet stromen weer binnen.

 

Natuurlijk zijn wij ook druk in de weer met het plakken van anderhalve meter vakken en het uitdokteren van een manier om afstand te houden bij binnenkomst en vertrek.

 

Uiteraard houden we de site van het RIVM nauwlettend in de gaten en staan we in direct contact met de dansbranche organistaties.

 

Voor informatie vul het proeflesaanvraagformulier rechts bovenin deze website in.

Joosje neemt dan snel contact met je op!

 

Voor nu, nog een heerlijke zomer toegewenst en hopelijk tot ziens!

bottom of page