Laatste update 1 juni

 • VANAF MAANDAG 7 JUNI OOK DE VOLWASSENEN LESSEN WEER IN DE STUDIO! 

 • 19 MEI OPSTART LESSEN LEERLINGEN TM 17 JAAR

De lessen mogen weer binnen in de studio gegeven worden.

Naast alle geldende regelgeving vanuit de Rijsoverheid

en het RIVM, werken we in de studio met het door de overheid

goedgekeurde protocol voor dansstudio's.

 


Link protocol dansstudio's:
https://www.dansondernemers.nl/wp/wp-content/uploads/2021/05/Basisprotocol-danssector-15-mei-2021-v3.pdf

 

Belangrijkste punten
Iedereen vanaf 13 jaar dient bij het binnengaan / vertrekken in en uit de studio een mondkapje te dragen.

In de les hoeft deze niet op. 

• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden naar elkaar, en niet naar de docent.

• Dansers vanaf 13 jaar houden afstand van de docent en na de les ook afstand van elkaar.

• Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen mogen na het dansen niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Na het dansen is het dragen van een mondkapje verplicht.

• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;

• Kleedkamers en douches zijn gesloten;

• Competities, optredens en publiek zijn niet toegestaan.

• Iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona blijft thuis.

BELANGRIJK


Triage voor zowel de binnen als buiten lessen
Gezondheidscheck coronavirus

 

Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag blijft u thuis:

Vragen gezondheidscheck
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?

 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).

 • U hoest.

 • U bent benauwd of kortademig.

 • U heeft verhoging of koorts.

 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

 • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

Omkleden
De kleedkamer mag niet gebruikt worden. Kom dus al met je danskleding aan naar de les toe. Trek een makkelijke onesie of iets vergelijkbaars aan om deze over je danskleding aan te trekken.

 


Ouders halen en brengen

Ouders zijn in de studio niet toegestaan. Voor de jonge kindergroepen hebben we hulp van hulpouders om de kinderen te helpen met hun schoenen en dergelijke.
Kinderen worden bij de steeg afgezet, kinderen lopen zelfstandig naar de ingang van de studio. Na de les komen de kinderen zelfstandig weer naar buiten, met  van de hulpouder op de groep.

 • 31 MEI OPSTART LESSEN BUITEN VOOR DE VOLWASSEN LEERLINGEN

Vanaf 31 mei starten we met buiten lessen voor de volwassen leerlingen. De leerlingen zijn per mail geinformeerd.

Regelgeving danslessen buiten:
-> Vanwege gemixte samenstelling houden we de regelgeving voor 27 jaar en ouder aan.

 

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 27 jaar

 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. 

 • Dit mag met maximaal 30 personen. 

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 

 • Kleedkamers en douches van sportlocaties zijn gesloten.