Covid-19 update maatregelen in de studio
Laatste update 23 augustus


Algemeen geldend

Basis regels zoals handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten en laat je testen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Naast alle geldende regelgeving vanuit de Rijsoverheid en het RIVM, werken we in de studio met het door de overheid

goedgekeurde protocol voor dansstudio's.


Link protocol dansstudio's: 
https://www.dansondernemers.nl/wp-content/uploads/2021/08/Basisprotocol-danssector-12-juli-2021-v1.1.pdf


! Ouders blijven vooralsnog, mits ze niet hoeven te helpen bij het omkleden, buiten de studio. Kinderen komen zelfstandig de studio binnen.
 


De 1,5 meter afstand
18+: Voor en na de les.
In de les hoeft deze niet gehouden te worden wanneer dat niet gaat.

 


Mondkapje
Er is geen verplichting meer voor het dragen van een mondkapje.
We adviseren de volwassen leerlingen wel een mondkapje te gebuiken bij binnen komst studio / kleedkamer, vanwege de smalle ruimte. En omdat het soms moeilijk is de 1,5 meter afstand te houden.

Kantine / wachtruimte
Gezien de beperkte ruimte houden we deze vooralsnog gesloten voor publiek.

We kunnen ons wel goed voorstellen dat ouders het heel leuk vinden om de les en hun kind te zien. We zullen georganiseerde kijklessen houden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Uitzondering:

Ouders van jonge leerlingen die voor het eerst naar de studio komen mogen de eerste les mee naar binnen komen.

Kleedkamer
Algemeen – De kleedkamer mag weer als zodanig gebruikt worden.
Maar, gezien de smalle ruimte van onze kleedkamer, verzoeken we de leerlingen om, wanneer mogelijk, al omgekleed naar de les te komen. En alleen even een snel  jogging broek / schoenen / jas omkleed moment te hebben.

 

       Pre-ballet 1, 2 en 3 (3 tm 7 jaar)

 • Groepen tm 8 leerlingen --> De eigen ouder kan helpen met het omkleden van de leerling.

 • Groepen met meer dan 8 leerlingen --> Omkleden met hulp van hulpouder(s)
  Gezien de beperkte omkleed ruimte vinden we het onverantwoord om daar met veel ouders te staan met het omkleden.
  We zoeken voor deze groepen hulp ouders die willen helpen met het omkleden van de kinderen.
  De andere ouders kunnen buiten de steeg (aan de straat), wachten tot hun kind naar buiten toe komt.

​      Groepen vanaf groepen vanaf 7 jaar + volwassenen

 • Zelfstandig omkleden

 • Ouders mogen eventueel even snel mee naar de kleedkamer om te helpen bij het omkleden wanneer nodig.

 • Voor alle volwassenen: Blijf op de afstand tot elkaar letten. Voor en na de les blijft de 1,5 meter geldend.